Få en holdbar og stabil industriservice

Systematisk rengøring og vedligeholdelse kan udskyde eller måske spare store udgifter til genopretning og renovering.

Industriservice omfatter:

  • Periodisk udvendig rengøring af facader og bygninger, herunder friarealer
  • Periodisk indvendig rengøring af lokaler, produktionsudstyr, fællesarealer, vinduespolering samt rensning af ventilationsanlæg m.m.

Derudover er vi specialister i følgeskadebekæmpelse. Vores beredskab sikrer en hurtig indsats for optimal redning af værdier i forbindelse med brandskaber, vandskader, fugtskader, stormskader, hærværks- og indbrudsskader. Vi afrenser også grafitti.

Industriservice indbefatter også flytteservice, containervask og bortkørsel af affald.