Personalehåndbog

Indledning

Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS.

For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets politikker og procedurer beskrevet her.

Alle ansatte har pligt til at læse personalehåndbogen igennem, da anvisningerne i personalehåndbogen skal efterleves. Gentagne brud på anvisningerne kan i yderste konsekvens betyde, at samarbejdet må ophøre.

Hos Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS udfører vi synlig rengøring og ejendomsservice såvel som det modsatte. Ved synlig rengøring er det naturligvis vigtigt, at vi er så lidt synlige som overhovedet muligt, herunder at vi ikke taler i mobiltelefon (undtaget nødsituationer), og at vi tilrettelægger arbejdet til mindst muligt besvær for kunden.

Viden, som vi kommer i besiddelse af hos den enkelte kunde, må under ingen omstændigheder videreformidles.

Ved ansættelse i Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS repræsenterer du firmaet og skal opføre dig herefter.

Det forpligter at være en kvalitetsbevidst virksomhed. Hos Complet Rengørings- og Ejendomsservice ApS har vi arbejdet med kvalitet siden 1967 og gør det stadig.

Som en familie drevet virksomhed lægger vi stor vægt på tryghed, god service og kommunikation gennem personlig betjening.

Uanset størrelsen på din virksomhed har vi kapaciteten til at sikre kvaliteten - uden at miste overblikket.

Vores fokusområder dækker:

 •     Daglig Rengøring
 •     Ejendomsservice 
 •     Gartnerservice
 •     Vinduespolering  
 •     Industrirengøring

Vi er et professionelt firma der går ind for ordnede forhold og vores medlemskab af SBA forpligter os til altid, at have orden i faglige og overenskomstmæssige forhold.

På den måde skaber vi betingelserne for en sund virksomhed og et godt arbejdsmiljø.

Løn

Aflønningsperioden er f.o.m. d. 15 i måned t.o.m. d. 14. i efterfølgende måned og udbetaling den sidste hverdag i måneden.

Lønnen bliver udbetalt via konto i pengeinstitut.

Som udgangspunkt udbetales der ikke forskud og der gives ikke personalelån.

Ferie

3 ugers ferie lægges i perioden 1. maj – 1. september. Der ansøges om tidspunktet for ferien minimum 2 måneder inden første feriedag og tidspunktet skal godkendes af en overordnet.

Der gives betalt fri ved bryllup og runde fødselsdage samt begravelse.

Arbejdsbeklædning

Ved arbejdets begyndelse skal der udleveres arbejdstøj og evt. navneskilt bæres, så kunderne ikke er i tvivl om tilhørsforholdet. Trøjer skal fremtræde rene og uden huller. Nye trøjer rekvireres i firmaet eller hos nærmeste overordnede.

Pensionsordning

Har du ikke pension fra tidligere arbejdssted, er der efter 2 måneders ansættelse pensionsordning. Ved dokumentation på pension fra tidligere arbejdsgiver fortsættes denne, jfr. overenskomst.

Sygdom (samt børns sygdom)

Sygdom meldes telefonisk til 46190085. Besked på telefonsvarer samt via sms accepteres ikke. Syge- og raskmelding skal afgives i så god tid som overhovedet muligt, så firmaet har mulighed for at finde/aflyse afløsning.

Når du har været ansat i 6 måneder og har børn under 14 år, er der betalt barns første sygedag, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af barnet.

Dette gælder alene barnets første sygedag.

 •  Sygemelding sker pr. telefon (på første sygedag)

 • Medarbejderen skal kontakte kontoret på 46190085 på 3. fraværsdag, hvis fraværet fortsætter, for at give en status på sygeperioden og udsigterne for tilbagevenden til arbejdet. Det aftales individuelt, hvordan kontakten skal forløbe.

 • Lægeerklæring indhentes ikke pr. automatik af virksomheden, men virksomheden forbeholder sig ret til at bede om en sådan efter gældende regler

I forbindelse med sygefraværspolitikken kan virksomheden afskedige medarbejderen efter virksomhedens regler og overenskomster, hvis

 • Medarbejderen ikke ønsker at indgå i en dialog med virksomheden om løsningsmuligheder

 • Medarbejderen ikke overholder indgåede aftaler

 • Fraværet fortsætter uændret, og at der ingen særlig grund er hertil eller

 • Der ikke kan findes en holdbar langtidsløsning for både medarbejderen og virksomhed

Ved langtidssygemeldt, vil der blive indkalde til en mulighedssamtale med den sygemeldte medarbejder. 

Arbejdstider

Arbejdstider vil være nøje beskrevet i ansættelses-kontrakten. Som udgangspunkt vil der være beskrevet, hvornår arbejdet påbegyndes, og hvornår det skal være afsluttet. Såfremt man af forskellige årsager vælger at påbegynde arbejdet på et andet tidspunkt end det aftale, skal dette meddeles ledelsen, så den har mulighed for at få afklaret eventuelle tvivl omkring udførelse af arbejdet.

Nøgler

Udleverede nøgler skal opbevares med omhu. Sørg altid for at have styr på nøglerne, ikke lægge dem fra dig, mens du gør rent hos kunden eller lade dem sidde i døren imens du er inde i et rum. Kunden skal vide, at vi er meget omhyggelige med nøglerne. Såfremt uheldet er ude og nøglerne bortkommer, er der i hvert nøglebundt en nøglering med adresse, hvortil nøglerne sendes. Ved bortkomst kontaktes firmaet med det samme.

Der må naturligvis ikke tilføjes adresse eller på anden måde tilføjes noget, der ved bortkomst kan spore nøglerne til arbejdspladsen.

Firmaet hæfter for omlægning af låse hos den enkelte kunde såfremt det skulle blive nødvendigt, og det kan i yderste konsekvens få betydning for ansættelsesforholdet.

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge i firmaets lokaler eller biler, og det er heller ikke tilladt at ryge på firmaets pladser.

Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen.

Gentagende overtrædelse kan medføre opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning af medarbejderen.

Integration

Vi ser det som en selvfølge at der er fuld ligestilling på alle vore arbejdspladser. Der tages ikke udgangspunkt i de ansattes etniske eller religiøse baggrunde, det forventes at alle ansatte i virksomheden behandler hinanden med den respekt og forståelse det indebærer af være af anden etnisk herkomst eller hvilke religiøs opfattelse med skulle have.

Kontakt info

Adressen  
                Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS
                Metalgangen 8
                2690 Karlslunde

Tlf. nr. 46 19 00 85, døgnvagt tast #1

Mail complet@complet-aps.dk

Hjemmeside www.complet-aps.dk

Ovenstående regler gælder på det tidspunkt hvor det er nedskrevet, såfremt lovgivningen i mellemtiden er ændret, gælder denne.