Skybrud Råd og vejledningen

Karslunde d. 17/9/2014

Kælderguiden er én samlet indgang til al relevant viden om kælderbrug i beboelsesejendomme. Få gode råd om, hvordan du opbevarer ting bedst samt vedligeholder din kælder. Få enkel og præcis vejledning i håndtering af skader, hvis uheldet er ude.

www.kaelderguiden.dk/

www.youtube.com/watch?v=iSrFRKQlCWw&feature=player_embedded

KILDE: KÆLDERGUIDEN.DK

Kælderguiden formidler råd og vejledning til boligejere og -lejere om opbevaring, vedligeholdelse og håndtering af skader i kældre.

1 Kælderen egner sig bedst til opbevaring af genstande, du kan undvære

Opbevar ikke værdifulde ejendele i kælderen, heriblandt familiebilleder, smykker,værdipapirer, eksamensbeviser mv. Der er altid risiko for, at en kælder bliver udsat for fugt, oversvømmelse eller andre uforudsete hændelser.

2 Undgå at opbevare fugtfølsomme genstande i kælderen

Luftfugtigheden i kælderen vil som regel være høj om sommeren – uanset hvor god og sikker kælderen måtte være.

3 Løft opbevarede genstande fra gulvet

kan tørre ud. Ved oversvømmelse vil nogle indboforsikringer ikke dække genstande, der er opbevaret lavere end 40 cm over gulvet.

4 Stil genstande med afstand til væggen

Ved at stille genstande 10 cm fra væggen sikrer du ordentlig ventilation, så væggens

5 Benyt lufttæt emballage til opbevaring af mindre kælderegnede genstande

Tætte plastbokse og vakuumposer er særligt gode til opbevaring af genstande i kælderen.

6 Undgå brandfarlige genstande i kælderen

Kældre er ekstra farlige i forbindelse med brand, da branden ofte opdages sent. Undgå

derfor brandfarlige væsker og beholdere. Husk, at nogle væsker kan selvantænde.

7 Sørg for tilstrækkelig ventilation i kælderen i fyringssæsonen

God ventilation i kælderen er det bedste værn mod ødelæggelse af opbevarede genstande samt udvikling af skimmelsvampe. Udluftning skal begrænses i sommermånederne, hvor varmt og fugtigt vejr kan tilføre fugt til en kold kælder.

8 Indret kælderen med materialer, der kan tåle fugt

Brug ikke gulvtæpper, trægulve, gipsplader eller lignende materialer til indretning i kælderen.

9 Efterse kælderen jævnligt

Opdager du skader, så kontakt udlejer ved problemer som fugtskader, skadedyr, dårlig lugt m.m.

10

Lås kælderrummet af med en god lås, og bed udlejer sørge for, at alle adgange til kælderen bliver låst af.

10 GODE RÅD TIL GOD KÆLDERBRUG

De vigtigste huskeregler, der sikrer dit indbo mod skade.