COVID-19

Rengøring i en tid med Corona

Det stiller særlige krav til rengøringen, når arbejdspladserne skal forebygge smitte med Corona virus. 

Som arbejdsgiver skal man sikre, at det er sikkert og sundt for de ansatte at gå på arbejde.

Há derfor et Øget fokus på rengøring og god hygiejne

Den fortsatte risiko for smittespredning i den kommende tid vil sætte høje krav til rengøring på arbejdspladsen for at sikre, at medarbejderne føler sig trygge. Det kan være alt fra ekstra rengøring, øget brugerkommunikation, hygiejnetiltag og til nye procedurer for rengøringen som fx synlig rengøring.

Dagen igennem kommer vi alle i berøring med mange flader, som andre også rører ved. Complet Rengøring rådgiver og hjælper kunder med ekstra desinficering og opjustering af eksisterende rengørings niveau. Det gør vi i kraft af vores ekstra træning af medarbejderne til specialistrengøringsmetoder og ikke mindst gennem vores tætte rådgivende dialog med kunderne, hvor vi tilbyder en tilpasset løsning til deres behov.

I forbindelse med Corona situationen er sundhedsmyndighedernes anbefaling bl.a., at man skal sørge for, at der bliver gjort endnu mere rent, mere end der plejer, for at undgå, at en eventuel smitte spredes på arbejdspladsen.

Rengøringen skal foretages med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at virksomhederne følger disse råd for at begrænse risikoen for smittespredning.

 

Toiletter

Toiletter skal rengøres hyppigt efter forholdene

Kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, dørhåndtag og lyskontakter skal rengøres hyppigt efter forholdene.

Skraldespande på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte, og mindst en gang dagligt.

 

Andre lokaler

Kontaktpunkter som fx håndtag, gelænder, lyskontakter, bordoverflader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets skal rengøres regelmæssigt. Gerne flere gange dagligt.

Den enkelte arbejdsstation skal rengøres, når en medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage den.

Sørg så vidt muligt for, at bruge redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder. Og sørg for, at arbejdspladsen har en plan for rengøring af fællesredskaberne.